Området er storbakket med højeste punkt som er Store Svalebakke, 71 meter over havet. Jordbunden er sandet, let muldet. Flere ældre bevoksninger af grantræer spærrer for udsynet mod vest og syd.

Poulstrup Sø har en vanddybde på nogle meter over et meget tykt mudderlag. Søen er næringsrig. Der er kraftig algevækst, som giver vandet en grøn farve og forhindrer sollyset i at trænge ret dybt ned.

Lige nord for fredningen har der været gravet kalk. I de fleste storbakkede områder omkring Aalborg ligger undergrundens kalk tæt ved jordoverfladen. Man har bevaret en stejl kalkvæg i den gamle råstofgrav. En stor del af fredningens åbne arealer er indhegnede (adgang via færiste) for derigennem at fastholde det åbne landskab.