Evighedstræer er tæer, der skal have lov at stå og blive rigtig gamle og tabe deres grene på jorden og selv gå ud og blive stående og sidenhen vælte (dog ikke være til fare) og blive liggende. Et Evighedstræ skal have mange kvaliteter som størrelsen, alderen, grenhuller, saftstrøm, udgåede grene, hulheder osv. alt sammen til glæde for biodiversiteten.

Alle kan foreslå kandidater til evighedstræer, og DN Aalborg fik godkendt 6 Evighedstræer:  en lind ved Lundbæk, en bøg i Hammer Bakker, en bøg i Mølleparken i Aalborg, en eg i Lundby Krat og en lind og en bøg ved Lille Vildmosecenteret.

Nu kan man se alle Evighedstræer på nettet:

dn.dk/evighedstræer

 

På By- og Landskabsudvalgets møde den 15.5. 2018 blev retningslinier for forvaltning af risikotræer på Aalborg Kommunes arealer vedtaget. På grund af overvældende juridiske ansvarsvurderinger, der desværre er landsdækkende,  ser det sort ud for træer over 100 år, hvis kommunen på nogen måde har "opfordret" til at nærme sig dem, feks ved, at der går en vej eller sti forbi, der er opsat bord og bænk, eller der afholdes møder.

Læs den grundige rapport: Forvaltning af risikotræer. 

 

Måske skal vi have udpeget mange flere evighedstræer, hvis vores børn skal opleve at se et gammelt træ over 100 år .

 

Fotoet af bøgen i Mølleparken:

Omkring evighedstræet i Mølleparken slår kommunen ikke længere græsset. Det forhindrer folk i at gå nærmere, og det gamle træ kan forfalde i fred.