I himmelrummet over mosens åbne vidder har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørnen svæve over sine jagtmarker, for Vildmoselandet er de danske kongeørnes hovedsæde.

Ved mosens største sø, Tofte Sø, har man fra et publikumstårn mulighed for at kigge ind i en af Danmarks største kolonier af skarver.

Lille Vildmose er den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Da den i 1700-tallet var på sit højeste, strakte mosens svamp sig knap 15 kilometer fra nord til syd og 5 kilometer fra øst til vest. Nogle af Danmarks mest dyrerige græsningsskove, der huser landets største bestande af vildsvin og krondyr, der hører til den oprindelige jyske stamme, ligger i Lille Vildmose. Skovene, der er omkranset af vildthegn, er lyse, åbne og gæstfri over for insekter, svampe og fugle, og vildmoseskovene hører til den mest artsrige natur i Danmark. Alene i Høstemark Skov, der er den bedst undersøgte, har forskere registreret op imod 8.000 arter af planter og dyr.

Ud til Dokkedal Kyst ligger Mulbjerge-Toft Camping, som også er et fredet område. Området her er ligesom Lille Vildmose fredet for sine naturmæssige værdier.