Lundby Bakker og Lundby Krat dækker en markant skovbevokset moræne på kanten til de store, flade område på gammel havbund i Østhimmerland. De højeste bakker er Risbjerg (83 m) og Alsbjerg (73 m) i Lundby Bakker. Fra disse bakketoppe var der tidligere milevide udsigter mod øst. Opvækst af træer spærrer i vore dage næsten helt for disse for udsigter.

Hadsund Landevej (rute 507) skærer sig gennem fredningen. Den del af fredningen, som ligger øst for landevejen, kaldes Lundby Krat. Her er der god, sandet muld med mange gamle løvtræer – mest bøg. Lundby Bakker er i den vestlige del – uden for fredningen – blevet udstykket i sommerhusgrunde.