De himmerlandske Heder ligger på gamle indsande med klitter. Blandt de smukkeste er Lundby Hede, hvor den skråner ned til Bruså med flotte landskabsformer mod øst. Der er også dybe erosionskløfter bevokset med lyng og enebær, som åbner sig mod Vidkær Ådal i Kyø Dale. På toppen af flere bakker er lagt store gravhøje fra bronzealderen.