Landbrugslobbyens uskønne spin om vores fælles grundvand

Den danske landbrugslobby har den seneste tid brugt mange kræfter og meget tid på at på at turnere land og rige rundt med historier om, at overvågningen af det danske grundvand skulle være helt forkert.

Der har været mange bortforklaringer i spil rækkende lige fra fejlagtigt udgangspunkt for indberetningerne til EU, over forkert brug af direktiver og til diverse konspirationsteorier med anklager mod embedsmænd og forskere.

Landbrugslobbyens uskønne spin om vores fælles grundvand

 

Den danske landbrugslobby har den seneste tid brugt mange kræfter og meget tid på at på at turnere land og rige rundt med historier om, at overvågningen af det danske grundvand skulle være helt forkert.

Der har været mange bortforklaringer i spil rækkende lige fra fejlagtigt udgangspunkt for indberetningerne til EU, over forkert brug af direktiver og til diverse konspirationsteorier med anklager mod embedsmænd og forskere.

Danmark har noget af det bedst overvågede grundvand i verden. Men når landbrugets top – henholdsvis Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer – ønsker at så tvivl om overvågningen af grundvandet, så er det fordi, at tallene er meget ubelejlige for landbruget. I 2015 viste overvågningen at 21,2 procent af vandboringerne var forurenet med for meget nitrat.

Men selvom Landbrug og Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har haft det samme mål, nemlig at så tvivl om de danske rapporteringer af grundvand til EU, så har de valgt hver deres strategi.

Bæredygtigt Landbrug hævder, at indberetningerne bør tage udgangspunkt i, hvor mange vandværksboringer der indeholder nitrat over grænseværdien på 50 mg nitrat/liter. Hvis man opgør det sådan så vil omkring 1 procent være over grænseværdien, men det er jo logisk nok fordi vandværkerne allerede har lukket de forurenede boringer. Af samme årsag er dette åbenlyst forkert og misvisende.

Landbrug og Fødevarer har valgt en anden strategi, der er noget mere indviklet. Her mener man, at Danmark bør melde ind efter nogle ikke bindende EU-regler, hvor man deler landet op i grundvandsforekomster og kun tæller de forekomster med, hvor mere end 20 procent af indtagene overskrider grænseværdien for nitrat. På den måde bliver det samlede tal for overskridelser af grænseværdier på 4 procent – belejligt for landbrugslobbyen, men desværre også forkert, fordi man naturligvis udelader alle de grundvandsforekomster, hvor fx 19 procent af indtagene er forurenet.

Det kan være indviklet og ubelejligt, men tilbage står, at Danmark handler korrekt efter nitratdirektivets forskrifter. Det er blevet understreget af både miljø- og fødevareministeren og af EU-kommissionen. Det danske grundvand er vores fælles eje og alt for vigtigt til, at vi kan lade erhvervsinteresser bestemme over, hvor meget vi må forurene. Derfor er det glædeligt, at regeringen holder fast i de danske indberetninger – selvom det naturligvis er ubelejligt for landbrugslobbyen.

 

Steen Birkedal Nielsen

Formand

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg

 

Sbn-dn@outlook.dk">Sbn-dn@outlook.dk