Hvad sker der med "de forhadte vandløb"?

Vi er med i en ny omgang vandplaner og det første møde blev holdt ved Aalborg Kommune på Stigsborg Brygge onsdag d. 24. maj.

Vi er med i en ny omgang vandplaner og det første møde blev holdt ved Aalborg Kommune på Stigsborg Brygge onsdag d. 24. maj.

Både lokalt og centralt har vi indgående diskuteret, om vi skulle være med, da målet med arbejdet er at forringe mulighederne for at opnå en god økologisk tilstand i 917 km. vandløb på landsplan. Heraf de 12 i Aalborg Kommune. Faktisk havde Eva Kjær Hansen lovet at 10.000 km. vandløb, ud af 19.000 km.  skulle tages ud af planerne og det var også hende, der introducerede udtrykket "De forhadte vandløb".  19.000 km. lyder af mange, men det er faktisk under en fjerdedel af det samlede antal vandløbskilometer i Danmark.

Det er vigtigt at så mange vandløb som muligt er med i vandplanerne. Dels fordi der så stilles krav om god økologisk tilstand for dyre- og plantelivet og dels fordi der kun kan søges midler til forbedringer fra staten og EU, hvis vandløbet er med i vandplanerne.

Vi er med og er derfor også nødt til enten at nikke til forringelserne eller fremsende en mindretalsudtalelse. Hvor vi ender, ved vi ikke endnu. Der er nemlig i sidste øjeblik åbnet mulighed for, at vandløb, der i dag ikke er omfattet af vandplanerne, kan komme med alligevel. Det er ikke en mulighed som ministerielt forventes benyttet, men mon ikke vi alligevel skal prøve?