Grundvandsrådet passer på grundvandet

Søren Chr. Jensen, medlem af Grundvandsrådet i Aalborg Kommune, udpeget af Det grønne Råd, giver her nogle umiddelbare indtryk fra netop afholdt møde om sikkerhed og grundvand:

Det er meget betryggende at vide, at vandafdelingen i Aalborg Kommune gør det nødvendige for at beskytte vores dyrebare drikkevand.

Der er mange angreb på kommunen i den anledning: Sikkerheden er for dyr, beskyttelsen kræver alt for mange ha jord, og at kommunen skal vente med at kontrollere, til det er konstateret, at det er gået galt.

Men kommunens vandeksperter og det politiske udvalg med medlemmer af forskellig observans, står heldigvis fast, hvilket indtil nu har sikret grundvandet, så det holder sig under grænseværdierne. Det skal siges med lidt forbehold, for indvindingsarealerne i Aalborg Kommune ligger næsten alle i sårbare områder, og det har været nødvendigt at lukke en del boringer.

Det værste pt. er forurening med pesticider, der langsom men sikkert tager fart. Landbruget har netop fået tilladelse til at bruge nye typer under skarpere kontrol, men det synes ret så dumdristigt, da vi endnu kun har set opstarten af forureningen fra de ”gamle” pesticider. Vi ved ikke ret meget om, hvor store skader der vil blive registreret i fremtiden på grund af de ”gamle” pesticider. 

 I grundvandsrådet  sidder  også repræsentanter for Regionen, landbruget, vandværkerne, Miljø- og Naturstyrelsen og embedslægen.