Fredningsevent 20. januar i Hammer Bakker

Søndag den 20. januar inviterer Danmarks Naturfredningsforening og lokale ildsjæle ud i Danmarks fredede natur.

I Aalborg foregår fredningseventen i Hammer Bakker, som er en af de mest betydende fredninger i Aalborg Kommune.

Hammer Bakker er et stort moræneområde - næsten som en bakkeø i forhold til det flade limfjordslandskab på gammel havbund. Området er i dag domineret af forskellige arter af nåletræer, som har overtaget tidlige tiders overdrev og hedelandskab.

Fredning af dele i Hammer Bakker blev indledt allerede i starten af 1900-tallet.

DN Aalborg arbejder stadig med nye fredninger i Hammer Bakker.

De eksisterende fredninger bliver konstant udfordret, af forskellige projekter eksempelvis udvidelse og ombygninger af Kommunens bygninger (tidligere Forsorgscenter Nordjylland), udvidelse af hjortefarme og meget andet. DN Aalborg sikrer gennem sit arbejde, at fredningerne overholdes.

Søndag d. 20. januar kl. 10:00 bliver der afholdt fredningsevent i Hammer Bakker med det formål at vise, hvor vigtig et værktøj en fredning kan være for unikke naturområder, og hvor vigtigt det er, at DN har muligheden for selvstændigt at rejse et fredningsforslag.

Vi starter med en velkomst, en sang og et par taler af Pernille Skipper MF Enhedslisten og rådmand Hans Henrik Henriksen. Herefter tager turguide Svend Erik Mikkelsen os med på en lille fredningsvandring rundt i området på omkring 4 km. Midtvejs holder vi et lille pitstop ved shelterpladsen, hvor det er muligt at få en kop kaffe eller te.

Se her for yderligere information om arrangementet.