Debatindlæg

Aalborg Kommunes natur får en 33. plads i en ny landsdækkende undersøgelse

I en ny undersøgelse af de danske kommuners naturkapitalindeks foretaget af forskere fra Aarhus Universitet scorer Aalborg Kommune 27 point ud af 100 mulige. Det rækker til en 33. plads blandt Danmarks 98 kommuner. Sidst rangeringen blev lavet i 2015, kom Aalborg kommune ind på en 34. plads med i alt 26 point.

Vi kan selvfølgelig i Aalborg Kommune være glade for, at vi på landsbasis lige sniger os med blandt den bedste 1/3, men det lave pointtal og den relativt høje placering bør dog ses som et udtryk for, at det generelle niveau i de danske kommuner desværre er meget lavt. Det er nok ikke realistisk, at vi i Aalborg kan konkurrere med kommuner som Fanø og Læsø, der ligger helt i top på ranglisten med henholdsvis 87 og 81 point. De er begge kommuner med store naturarealer og små areal-procenter udlagt til landbrug. Aalborg har dog en klart bedre score end mere sammenlignelige kommuner som Randers på 67. pladsen og 17 point, Aarhus Kommune på 77. pladsen og 16 point og Odense kommune på 87. pladsen og 14 point. Aalborg Kommune scorer her højere point i alle naturkategorierne, men særligt Lille Vildmose bonner ud med store tal, der løfter Aalborg Kommune til sin relativt høje placering i naturkapitalindekset.   

Lille Vildmose med græsningsskovene Tofte Skov og Høstemark Skov scorer højt i naturkapitalindekset og medvirker stærkt til at trække Aalborg op i den bedste 1/3. Du kan se et kort med angivelse af biodiversiteten på http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

Det er et nyt nationalt biodiversitetskort, der har dannet baggrund for forskernes udregning af det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark. Her tildeles de enkelte kommuner point på en skala fra 0 – 100. De forskellige naturtyper som skove, marker, søer, byer osv. vurderes særskilt og tildeles point ud fra naturtypernes faktiske biologiske mangfoldighed og deres potentielle levemuligheder for sårbare eller truede planter og dyr. Naturtypernes point sammenholdes med den procentuelle arealfordeling i kommunen og indsættes i et blokdiagram. Kommunens point-tildeling fremkommer som naturtypernes middelværdi i blokdiagrammet.

Blokdiagrammet til venstre viser de forskellige naturtyper angivet med hver sin farve. X-aksen viser naturtypernes procentandel af kommunens areal, og y-aksen viser den pointtildeling, som den enkelte naturtype har fået. Den røde linje er her indsat for at vise den middelværdi, der angiver det pointtal, som Aalborg kommune tildeles i Naturkapitalindekset.  

Naturkvalitetsindekset er et godt redskab for Aalborg Kommune. Her kan man ved sammenligning med andre kommuner få et godt billede over mulige indsatsområder.

 I DN Aalborg glædes vi over de områder hvor Aalborg Kommune gennem målrettet indsats klarer sig bedre end mange andre kommuner. Genopretningsprojektet i Lille Vildmose er et tydeligt eksempel, men vi ser gerne, at man bruger resultaterne til at øge indsatsen ved bl.a. at omdanne kommunes egne arealer til højkvalitetsområder. Miljøminister Lea Wermelin har kickstartet en dyst om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Aalborg Kommune bør gribe chansen til gavn for den danske natur og vi mennesker, der opnår glæde og adspredelse i den.

 Se hele Naturkapitalindekset og kommunerangeringen på http://www.biodiversitet.nu/naturkapital